Iscensatt läsning av Det är det

Det är det
”Det. Det var det. Så har det börjat. Det är. Det fortsätter. Rör sig. Vidare. Blir till. Blir till det och det och det … Så annorlunda nu när det har börjat.”


Upplev Inger Christensens diktverk Det i en iscensatt läsning skapad av konstnären Anne Thulin. Medverkar gör skådespelare ur Dramatens ensemble och medlemmar ur Romeo & Julia Kören.

Det (utgiven 1969), av den danska poeten Inger Christensen, är en skapelseberättelse där själva ordet blir en skapande kraft, samtidigt som det utgör en ifrågasättande motkraft. Här undersöks frågor utifrån den enskilde personens inre tankar om varat, såväl som yttre förhållanden i samhällets olika världar. Anne Thulin utgår ofta från ordet i sitt konstnärskap, både visuellt och audiellt. Hennes verk har visats såväl i Sverige som internationellt. Ljusdesign av Ellen Ruge. Översättning av Marie Silkeberg. Biljetter köps via Dramatens hemsida.

Kungliga Dramatiska Teatern, mer känd som Dramaten, är Sveriges nationalscen. Teatern verkar utifrån ett uppdrag från regeringen, som bland annat innebär att teatern såväl ska förvalta teaterhistorien som arbeta för teaterkonstens utveckling. På Dramaten spelas således klassiker, nyskriven teater och teater för barn och ungdom. Teatern ägs till 100 procent av svenska staten. Teaterchef är Eirik Stubø.
Teaterhuset vid Nybroplan är Dramatens hemvist sedan 1908, och rymmer fyra scener. Den största, Stora scenen, rymmer upp till 770 besökare. I direkt anslutning till huset vid Nybroplan, på Almlöfsgatan bakom, ligger Lilla scenen. Sedan 1997 har Dramaten också en scen på Elverket, på Linnégatan 69.

Back buttonBack to calendar