Vernissage: Roland Hjort - Färgekon

FÄRGEKON
9 tavlor av Roland Hjort
Bar Brillo, den 12 april

”Klipp och lägg till lite färg, så ser vi vad som händer!” - Roland Hjort

Bar Brillo presenterar stolt FÄRGEKON - en utställning med nio tavlor av designern och konstnären Roland Hjort. Som designer och kreativ chef för Stockholmsbaserade modemärket Whyred har Roland under mer än 15 års tid skapat och förfinat en omedelbart igenkännbar silhuett och visuell identitet som placerat Whyred i det svenska modets framkant.

Konsten har alltid varit en integrerad del i Rolands designarbete. Med FÄRGEKON ger han den konstnärliga dimensionen av sitt sätt att se offentligt uttryck för första gången. I nio tavlor med en sammanhållen men varierad estetik skapar Roland unika, sprudlande och uttrycksfulla bildvärldar - plötsliga impulser, inre färgsyner och snabbt passerande, icke-verbala skepnader ledigt fixerade med sax och papper, funna och egna bilder. Spontaniteten hos dessa nio verk förmedlar barnets nyfikna förundran inför världens visuella mångfald, samtidigt som en böjelse vissa former och färger låter sig anas. Vågformer och pratbubblor som innesluter lager av ögon samsas med asymmetriska trianglar i signalrött och zebramönster. ”Runt eller rakt blir spetsigt”, för att använda Rolands egen beskrivning.

Influenserna i FÄRGEKON äger en konsekvens som vittnar om en viss förkärlek för dadaism men också senmodernismens vurm för primitivt måleri. Särskilt påtagligt är inflytandet från 20-talets experimentella collagekonst. Den starkaste kreativa impulsen kommer dock nog från Rolands egen morfar, Sven "X-et" Leonard Erixson. Av X-ets direkta, färgglada måleri lärde sig Roland redan som barn att låta lekfullheten och den kreativa intuitionen förbli en fredad zon. Måsten och regler hör inte hemma i Rolands bildvärld. ”Klipp och lägg till lite färg, så ser vi vad som händer!”, är det som gäller här.

DJs Jens Fänge & Luciano Leiva

Back buttonBack to calendar