Öppna Ateljéer

Välkommen, att i närvaro av Iaspisprogrammets aktuella residenskonstnärer besöka ateljéerna och ta del av deras arbeten mitt i processen. Vi bjuder på dryck och snacks och hoppas på många spännande möten.

Medverkande residensstipendiater:
Einat Amir (ISR)
Santiago Mostyn (SWE)
Ann Gollifer (BWA)
Luiza Prado (BRA)
Sorawit Songsataya (NZL)
Annie Johansson (SWE)
Emma Norberg (SWE)
Anna-Karin Rasmusson (SWE)

Iaspis är Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer. Uppdraget är att arbeta med internationalisering på flera sätt i syfte att öka och fördjupa kontakterna mellan svenska konstnärer och internationella institutioner, konstnärskollegor, publik och marknader med mål att bidra till konstnärlig utveckling och förbättrade arbets- och inkomstmöjligheter. Det görs genom direktstöd till olika former av internationellt kulturutbyte, ateljéprogrammen i Sverige och utomlands, informationsverksamhet och expertbesök, samt genom en publik verksamhet som formulerar och undersöker bild- och formkonstens aktuella frågor ur ett internationellt perspektiv.
Iaspisprogrammet omfattar sammanlagt tolv residens i Sverige varav nio stycken finns i Stockholm, och ytterligare tre residens i samarbete med Göteborg, Malmö och Umeå.

Iaspis erbjuder residens utomlands för svenska bild- och form konstnärer i samarbete med internationella residensprogram i Berlin, Beijing, Jingdezhen, London, New York, Tokyo, Bangalore, Belgrad, Kapstaden och Johannesburg.
Iaspisprogrammet har en omfattande publik verksamhet med seminarier, föreläsningar, diskussioner och andra evenemang kring aktuella frågor inom bild- och formområdet såväl i Sverige som utomlands. Evenemangen riktar sig i första hand till professionella utövare.

Adress
Iaspis
Konstnärsnämnden
Maria skolgata 83, 2 tr.
118 53 Stockholm
Växel: 08 - 506 550 00
www.iaspis.se

Kontakter
Lena Malm, Projektsamordnare
08 - 506 550 94
lm@iaspis.se
Johan Pousette, Verksamhetsledare
08 - 506 550 88
jp@iaspis.se

Back buttonBack to calendar